Port Royal des Champs

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Slovenský

Port-Royal

Kláštor Port-Royal des Champs, založený v roku 1204, sa stal už začiatkom 17. storočia historickým miestom katolíckych reforiem, z iniciatívy známej Matky Angeliky, ktorá tam znovu zaviedla pravidlo Svätého Benedikta. Komunita, založená v Paríži v roku 1625, prežívala pod jurisdikciou Parížskeho arcibiskupa a stala sa v roku 1647 kláštorom Port-Royal Svätej Sviatosti.

Okolo roku 1635 sa mních Saint Cyran stáva duševným vodcom ženského kláštora, urýchľuje konštituovanie skupiny "Samotárov", ktorá vznikla v Paríži a potom v „Champs" (Polia) a inšpiruje tak založenie „Malých škôl", vďaka čomu sa Port-Royal stáva jednou z kolísok modernej pedagogiky.

Mních Saint Cyran, priateľ Cornélia Jansena, je spolu s Antonom Arnauldom, bratom Matky Angeliky, iniciátorom teologického vplyvu, vracajúceho sa k čítaniu Otcov Cirkvi, hlavne Svätého Augustína. Zavrhnutý Rímom v roku 1642, "Augustinus" de Jansenius sa stáva motívom ostrých polemík, ktorého zástancami sa stávajú Antono Arnault a Samotári z Port-Royal. Hlavný zdroj jansenistickej myšlienky vo Francúzsku, Port- Royal, sa ukázal miestom odboja proti kráľovskej moci, ktoré si Ľudovít XIV. nedokázal podmaniť počas svojho celého dlhého panovania. V roku 1661 nariadil rozohnanie Samotárov a zavretie Malých škôl. "Otec Cirkvi" v roku 1669 uvádza prestávku v protijansenistickej politike a kláštor sa teší druhému Zlatému obdobiu, pod silnou záštitou vojvodkyne z Longueville, kráľovej sesternice. Po Nimegovskom mieri a smrti svojej sesternice v roku 1669 a potom od roku 1705 do 1713, sa starnúci kráľ usiluje vyhnať jansenistov z kráľovstva. Keď sa mu nepodarilo prinútiť mníšky z kláštora Port-Royal k poslušnosti, rozposiela ich v roku 1709 po krajine a dva roky na to dáva zničť ich kláštor.

Hlavné intelektuálne centrum Veľkého storočia, Port-Royal, je fascinujúcou inšpiráciou pre mnohé generácie spisovateľov a mysliteľov, medzi ktorými sa na poprednom nachádzajú Pascal, Racine, La Fontaine, Pani zo Sévigné a ďalší.

Ruiny kláštoraruines

Z predošlého kláštora Port-Royal des Champs sa zachovali stavby, používané neskôr na poľnohospodárske účely, hlavne rozsiahly holubník a niekdajší mlyn. Základy kláštorného kostola boli vykopané po revolúcii vojvodom z Luynes. Malá novogotická lóža bola pristavená koncom 19. storočia na mieste bývalej apsiky, kde bolo zriadené múzeum.

Malé školy

V roku 1651 Samotári z Port-Royal postavili jednoduché, ale elegantné ubytovne pre „Malé školy". Koncom 19. storočia majitelia hospodárstva postavili s takýmto úmyslom prístavbu. V tejto stavbe je od roku 1982 umiestnené múzeum. Je tam možné vidieť viaceré maľby, ktoré Champaigne (flámsky barokový maliar pôsobiaci vo Francúzsku, pozn. prekladateľa) namaľoval pre kláštor.

Farmárske stodoly

puitFarmárske stodoly, stojace na rovine, boli pridelené v roku 1709 k Port-Royal v Paríži. Predané počas Revolúcie, boli používané do roku 1984, keď ich odkúpil štát. Ešte je viditeľná niekdajšia pšeničná stodola a súbor poľnohospodárskych stavieb zo 17. A 19. storočia. Uprostred dvora ešte stojí studňa, nazývaná Pascal.

Ubytovňa Samotárov

Bývalá ubytovňa Samotárov, ktorá stála pozdĺž „Malých škôl" bude onedlho zreštaurovaná a bude v nej muzeálna knižnica a centrum pre výskum, venovaný jensenizmu a histórii špiritualizmu.

Ovocný sad a historické záhrady

Ovocný sad, vysadený pred Malými školami, je rekonštrukciou sadu, založeným Robertom Arnauldom z Andilly, bratom Matky Angeliky, ktorý sa usadil a žil v izolácii v Champs. Zeleninová záhrada, medicínska a kyticová záhrada, nachádzajúce sa pred farmou, pripomínajú niekdajšie kláštorné záhrady.